Skip to content
Szociológia

Társadalmi mozgalmak (BBNSZ06600)


Tankör
Barbara Kisdi
Hozzáférési kód szükséges
Beiratkozás

Info

Társadalmi mozgalmak

A jegy megszerzésének feltételei:

Az előadás:

Az egyes témákat először kerek egészként kell bemutatni, elhelyezve azt egy szélesebb értelmezési keretben, majd annak részterületeit, témáit, jelentős művelőit, kutatóit (kutatástörténetét), azok műveit, a téma vitáit, kritikáit (nagyon sokat kell olvasni!).  Az előadás második felében a téma egy kiválasztott szeletét (pl. egy konkrét mozgalmat) kell kritikai módon ismertetni.  Az előadáshoz diát kell használni (ezen ne a mondanivaló egésze szerepeljen!). Mindenhol meg kell jelölni a forrást (mind a diákon, mind a dolgozatban – pontosan, oldalszám szerint)! Az előadás időtartama 40 perc.

Az írásbeli dolgozat az előadásra épül, ám annak – az írásbeliség feltételeinek megfelelő, s az előadás tanulságait beépítő – továbbfejlesztett változatát kell benyújtani az előadás után egy hónappal, de legkésőbb május 15-ig. A dolgozat érdemjegye az alábbi részjegyekből áll össze: 1. a dolgozat felépítése (2 pont), 2. fogalmazás, helyesírás, formai jellemzők (2 pont), 3. a hivatkozások szakszerűsége (2 pont), 4. a téma kritikai bemutatásának színvonala (2 pont). A dolgozat terjedelme 6-8 oldal. (A félév lezárása előtt – időben benyújtott dolgozat esetén – lehetőség van egyszeri javításra.)

Mind az előadás, mind a dolgozat értékét emeli, ha idegen nyelvű szakirodalmat is felhasznál a hallgató.

Az előadás felépítése (az egyes pontok olykor nem választhatóak szét):

 1. A téma globális bemutatása
 2. A feldolgozott szakirodalom annotált ismertetése
 3. A téma részterületei, kutatástörténet
 4. Az ismertetett mozgalom (mozgalmak) története, besorolása, kategorizálása, tipizálása, társadalmi beágyazottsága, társadalmi háttere, működési mechanizmusai, jelentősége, kritikái.
 5. A téma jelentős, kiemelt kutatói, elmélet(ek) ismertetése.

Az előadás pontozásának összetevői:

 1. felkészültség: 2 pont
 2. a releváns szakirodalom ismerete (mélység és mennyiség): 2 pont
 3. a bemutatandó terület egységes egészként való kezelése, az összefüggések érzékeltetése: 2 pont
 4. a hivatkozások pontossága: 2 pont
 5. a dia: 2 pont (ne hosszú szövegek szerepeljenek, hanem kulcsmondatok, kulcsszavak, adatok)
 6. az értelmezés és a kritika szakmai színvonala: 2 pont

Összesen 12 pont

Az írásbeli dolgozat pontozásának összetevői:

 1. a dolgozat felépítése (2 pont)
 2. fogalmazás, helyesírás, formai jellemzők (2 pont)
 3. a hivatkozások szakszerűsége (2 pont)
 4. a téma kritikai bemutatásának színvonala (2 pont).

Összesen: 8 pont

Előadás + írásbeli dolgozat: 20 pont

Értékelés:

20-17:       5

16-14:       4

13-11:       3

10-8:         2

7-0:           1

 

A jegy megszerzésének feltételei:

 1. Az órák látogatása kötelező. Maximum két hiányzás lehetséges, de az aktuális előadás napján nem (csak időben bejelentve, nagyon nyomós indokkal, orvosi igazolással).
 2. Mindig előre szólni kell, ha valaki nem tud órára jönni (előző nap délig).
 3. Az előadást az előre megadott időpontban meg kell tartani.
 4. Az előadás értékelésének szempontjai: felkészültség, a releváns szakirodalom ismerete, a bemutatandó terület egységes egészként való kezelése (ne essen szét az előadás részterületekre), az összefüggések érzékeltetése, a hivatkozások pontossága, a példák pontossága, az értelmezés szakmai színvonala, a kritika szakmai megalapozottsága).
 5. Az előadások alapján készített szemináriumi dolgozatokat az előadás után egy hónappal be kell nyújtani, de legkésőbb május 15-ig.
 6. A dolgozatok osztályozásának kritériumai: szerkezeti felépítés, a tartalom szakmai színvonala, formai kérdések.
 7. A végső jegy az előadás és az írásbeli dolgozat jegyeinek átlaga, amelyet befolyásolhat az aktív órai részvétel.

Ugrás a tetejére