Skip to content
Szociológia

Elméleti társadalomstatisztika 1.


Tankör
Gergely Rosta
Hozzáférési kód szükséges
Beiratkozás

Info

A tárgy oktatásának célja a korábbi tanulmányok során megszerzett ismeretekre építve megismertesse a hallgatókat a széles körben, rendszeresen használt többváltozós társadalomstatisztikai eljárásokkal, módszerekkel. A tárgyalás során az elméleti alapok megismertetésén túl a gyakorlati alkalmazhatóság is kellő súlyt kap.

A tantárgy leírása:

Sorszám

Témakör

Óraszám

1.

Bevezetés

2

2.

Ismétlés I.: kétváltozós statisztikai módszerek

2

3.

Ismétlés II.: Lineáris regresszió

2

4.

Útmodellek I.

2

5.

Útmodellek II.

2

6.

Gyakorlás

2

7.

Logisztikus regresszió I.

2

8.

Logisztikus regresszió II.

2

9.

Gyakorlás

2

10.

Faktoranalízis I.

2

11.

Faktoranalízis II.

2

12.

Gyakorlás

2

 

 

Követelmények, értékelés:

A félév során elsajátított ismeretek értékelése írásbeli vizsgával történik.

A félév során három hiányzás engedélyezett.

 

Ajánlott (kötelező) irodalom:

Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó,

Budapest.

Székelyi Mária – Barna Ildikó (2002): Túlélőkészlet az SPSS-hez – Többváltozós elemzési

technikákról társadalomkutatók számára. Typotex kiadó

Ugrás a tetejére