Skip to content
Szociológia

Statisztika 2


Tankör
Gergely Rosta
Hozzáférési kód szükséges
Beiratkozás

Info

Tantárgy célja: A hallgatók az előző kurzuson megismerkedtek a statisztika alapfogalmaival és legalapvetőbb módszereivel, valamint ezek alkalmazásával egyszerűbb társadalomtudományi elemzések során. Ezen a kurzuson további módszerek elméleti alapjainak elsajátítása és a gyakorlati felhasználásukra való felkészülés a cél.

Sorszám

Témakör

Óraszám

1.

 

A félév menetének megbeszélése, ismétlés

2

2.

 

Kereszttáblák: Chi-négyzet teszt, standardizált reziduális, százalékolás

2

3.

 

Korrelációszámítás I. Pearson-féle korreláció

2

4.

 

Korrelációszámítás II. Szignifikanciateszt, parciális korreláció

2

5.

 

Regressziószámítás I.

A korrelációszámítás és a regressziószámítás kapcsolata

2

6.

 

Regressziószámítás II.

Egyváltozós lineáris regresszió

2

7.

 

Regressziószámítás III.

Többváltozós lineáris regresszió

2

8.

Regressziószámítás IV.

Regressziószámítás a gyakorlatban

2

9.

 

Regressziószámítás: összefoglalás

2

10.

 

Varianciaelemzés I.

A szóráselemzés alapjai

2

11.

 

Varianciaelemzés II.

Egyszempontú varianciaelemzés

2

12.

 

Varianciaelemzés III.

Robusztus teszt (Welch), poszt-hoc tesztek

2

13.

Varianciaelemzés IV.

Varianciaelemzés a gyakorlatban, összefoglalás

2

 

 

Értékelés, követelmények:

A félév végén írásbeli vizsgára kerül sor az előadáson elhangzottak és a kötelező irodalom alapján.

 

Kötelező irodalom

Reiczigel Jenő – Harnos Andrea – Solymosi Norbert (2014): Biostatisztika nem statisztikusoknak. Pars Kft. Nagykovácsi

Freedman, David – Robert Pisani – Roger Purves (2005): Statisztika. Typotex, Budapest (letölthető: www.typotex.hu)

 

 

Ajánlott irodalom       

Hunyadi László – Mundruczó György – Vita László (1997): Statisztika. Aula Kiadó, Budapest

Székelyi Mária – Barna Ildikó (2002): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára. Typotex Kiadó, Budapest

Ugrás a tetejére