Skip to content
Szociológia

Az oktatás és a családformák társadalomtörténete


Tankör
Zsombor Bódy
Hozzáférési kód szükséges
Beiratkozás

Info

A kurzus áttekinti az oktatási rendszer történeti szociológiáját és néhány mai jellemzőjét, valamint ezzel összefüggésben a családformák változásait, amelyek részben az oktatás iránti keresletet is meghatározzák.

A vizsgára az alábbi témakörök közül kell egyet kiválasztani és az ahhoz tartozó irodalmat elolvasni.

 

1) Bourdieu tőkeelmélete az oktatásszociológiában és más társadalmi tőke elméletek.

Boudon, Raymond: Társadalmi egyenlőtlenségek a továbbtanulásban. In: Oktatási rendszerek elmélete. Szerk. Halász Gábor – Lannert Judit, Bp. 406–417.
Irodalom: Coleman, James S.: A társadalmi tőke az emberi tőke termelésében. In. Tőkefajták: a társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Szerk. Lengyel György – Szántó Zoltán, Bp. 1998. 11–43.

DiMaggio, Paul: Kulturális tőke és az iskolai teljesítmény: A státuskultúrában való részvétel hatása az Egyesült Államokbeli középiskolások jegyeire. In: Társadalmi mobilitás: hagyományos és új megközelítések. Szerk. Róbert Péter Bp. 1998.

Pierre Bourdieu: Az értelmiségi hagyomány és a társadalmi rend megőrzése. In: U. ő: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Bp. Gondolat, 1978. 7-70. o.

 

 

2) Az oktatási rendszer expanziója: Rácz Attila

Margaret S. Archer: Az oktatási rendszerek expanziója. Bp. 1988.

David P. Ericson: Az oktatási rendszer általános elméletének lehetősége. In: Oktatási rendszerek elmélete. Szerk.: Halász Gábor –Lannert Judit. Bp. 1998. 67-91.

 

 

3) A családformák szociológiája a 20. században:

Somlai Péter: Család 2.0. Együttélési formák a polgári családtól a jelenkorig. Napvilág, 2013. 19-75., 105-174. o.

Spéder Zsolt (2005): Az európai családformák változatossága. Párkapcsolatok, szülői és gyermeki szerepek az európai országokban az ezredfordulón. Századvég 3. szám, pp. 3-4.

 

4) Roma iskoláztatás:

Kertesi Gábor: A társadalom peremén. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában. Osiris, 2005.
Ebből az oktatással kapcsolatos részek érdekesek.
Liskó Ilona: Roma tanulók a középfokú iskolákban. In: U. ő.: Bp. 2006. Óvodától a szakmáig. 128-156. o.
Havas Gábor – Kemény István – Liskó Ilona: Cigány gyerekek az általános iskolában. Bp. 2006. Különösen az utolsó nagyobb fejezet az iskolai eredményekről.

 

 

5) Egyenlőtlenségek a közoktatásban és pedagógiai hozzáadott érték: - Szujó Flórián

Lásd: a 2017-es kompetenciamérés elemzését a tananyagok között és az iskolai eredményesség mérését a tananyagok között.

 

6) Párválasztás és házasodás -  Sövegjártó Virág

 

Paul DiMaggio – John Mohr: Kulturális tőke, iskolai teljesítmény és házassági szelekció. In: Tőkefajták. A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája.Bp. 1998. Szerk.: Lengyel György – Szántó Zoltán, 207-216.

Bukodi Erzsébet (2004): Ki, mikor, kivel (nem) házasodik? Párválasztás Magyarországon. Századvég Alapítvány, Budapest.

Házasodási tendenciák a tananyagok között.

 

7) Az oktatási rendszer problémái

Lásd: A közoktatási indikátorok és oktatási problémák c. tételeket a tananyagok között.

 

 

Ugrás a tetejére