Skip to content
Szociológia

Kutatási gyakorlat 1.


Tankör
Nóra Imre
Hozzáférési kód szükséges
Beiratkozás

Info

A kurzus célja, hogy a hallgatók – egy kvalitatív vizsgálat keretében - ismerhessék meg a kutatási gyakorlat folyamatát. A kurzus során a hallgatók - oktatásszociológiai tématerülethez kapcsolódóan – kutatási kérdéseket tesznek fel, mérőeszközöket dolgoznak ki és terepgyakorlaton vesznek részt, melynek eredményeit feldolgozzák.

A szeminárium elvégzésének a feltétele a rendszeres órai jelenlét (max. 3 hiányzás), és az órákon való aktív részvétel.
A félév gyakorlati jeggyel zárul, melybe beleszámítanak a félév során elvégzett prezentációk, a mérőeszközök kidolgozásában való részvétel, az elkészült interjúk. A benyújtott esettanulmány feltétele a kurzus teljesítésének.

Ugrás a tetejére