Skip to content
Szociológia

Alternatív szociológiák


Tankör
Barbara Kisdi
Hozzáférési kód szükséges
Beiratkozás

Info

Tárgyleírás

A tantárgy címe

Alternatív szociológiák

 

A tantárgy kódja

BBNSZ20800

Oktatott félév

 

A tantárgy típusa

gyakorlat

 

Óraszám

heti 2

Oktató

Dr. Kisdi Barbara

 

Tantárgy célja: A szociológia társtudományának tekinthető kulturális antropológia valódi alternativitást jelent a szociológiában a társadalmi jelenségek kutatásához. A kurzuson egy konkrét téma (alternatív szüléskultúra) antropológiai kutatásaiból kiindulva járjuk körbe interdiszciplináris keretekben témánk társadalmi vetületeit, helyezzük el és értelmezzük abban a szélesebb társadalmi kontextusban, amelyben létrejött és működik. Az oktató a félév első felében bemutatja, milyen összefüggésrendszerekbe helyezve értelmezhető szűkebb témánk, hogy rávilágíthassunk, milyen egyéb társadalmi kérdések elemezhetőek általa. A kurzus célja, hogy konkrét példán keresztül mutassa be az émikus és holisztikus szemléletmód jelentőségét. A félév második felében a hallgatók által feldolgozott résztémák prezentációi hangoznak el. 

 

 

A tantárgy leírása:

Sorszám

Témakör

Óraszám

1.

02.09.

Bevezetés. Kulturális antropológia és szociológia. Szemléletmód, módszer, terep.

2

2.

02.16.

Orvosi szociológia, orvosi antropológia

2

3.

02.23.

 

Az alternatív szüléskultúra kutatásának interdiszciplináris keretei

2

4.

03.02.

Premodern, modern, posztmodern szüléskultúra.

Technokrata és holisztikus szülésmodell.

2

5.

03.09.

A modern szüléskultúra kritikai mozgalmai

2

6.

03.16.

Otthonszülés Magyarországon. A dúlaság intézménye.

2

7.

03.23.

Elemzési keretek: nemspecifikus társadalomkritika, kognitív konfliktus, alternatív mozgalom, tudomány-tudás-hatalom.

2

8.

03.30.

 

Tavaszi szünet

2

9.

04.06.

 

Tavaszi szünet

2

10.

04.13.

Hallgatói prezentációk

2

11.

04.20.

Hallgatói prezentációk

2

12.

04.27.

Hallgatói prezentációk

2

13.

05.04.

Hallgatói prezentációk

2

14.

05.11.

Hallgatói prezentációk

2

 

 

Követelmények, értékelés:

Az órai jelenlét kötelező, két hiányzás lehetséges. A félév végi jegy feltétele az órákon való aktív jelenlét, az első órán kijelölt szövegek kijegyzetelése (és benyújtása a szocedun), a vállalt téma írásos feldolgozása, illetve a megbeszélt időpontban a prezentáció megtartása. A dolgozatot az előadás után legkésőbb egy héttel be kell nyújtani (a szocedun).

 

Kötelező irodalom:

Kisdi Barbara (2019) A modern szülészeti gyakorlat kulturális antropológiai elemzése. In Varga Katalin – Andrek Andrea – Molnár Judit (szerk.): A szülés és születés minősége a perinatális tudományok megközelítésében. Medicina, Budapest. 74-89.

 

Kisdi Barbara (2013) Az otthonszülés, mint társadalmi kórjelző tünet. Kapocs XII. évf. 3. szám (58): 29-43. Interneten is elérhető: http://epa.oszk.hu/02900/02943/00058/pdf/

 

Varga Katalin – Suhai-Hodász Gábor (2002) Szülés és születés: lélektanon innen és túl. Pólya, Budapest.

 

Varró Gabriella 2015 Így szülünk mi – szülési lehetőségek és gyakorlat Magyarországon. In Kisdi Barbara (szerk.) Létkérdések a születés körül. Társadalomtudományi vizsgálatok a szülés és születés témakörében. L’Harmattan – Pont, Budapest. 185-204

 

Ajánlott irodalom:

Kisdi Barbara (2013) Mint a földbe hullott mag. Otthonszülés Magyarországon – egy antropológiai vizsgálat tanulságai. PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, MTA BTK Néprajztudományi Intézet, L’Harmattan Kiadó – Könyvpont Kiadó

 

+ Egyénenként változó

Ugrás a tetejére