Skip to content
Szociológia

Interjútechnika a szociális segítésben


Tankör
Barbara Kisdi
Hozzáférési kód szükséges
Beiratkozás

Info

 

A tantárgy címe

Interjútechnika a szociális segítésben

A tantárgy kódja

BBNCP07800

Oktatott félév

2019-20. tavasz

A tantárgy típusa

gyakorlat

 

Óraszám

26

Oktató

dr. Kisdi Barbara

 

Tantárgy célja: A félév során a társadalomtudományokban használt interjús módszerekkel fognak megismerkedni a kurzus hallgatói, ám kiemelten – és a gyakorlatban – a narratív és a mélyinterjús technikával fogunk foglalkozni.

 

A tantárgy leírása:

 

Sorszám

Témakör

Óraszám

1.

02.12.

 

Bevezetés. A kurzus céljának, tematikájának, követelményrendszerének, szakirodalmának ismertetése. A kvalitatív módszerek családja. Elméleti megfontolások. Az interjúalanyok kiválasztása.

Házi feladat a következő órára: Interjúalanyok kiválasztása és felkeresése, az interjú időpontjának kitűzése mindkét témához. Az interjúalanyokat és az interjú időpontjait bemutató feljegyzést a szocedun kell feltölteni február 18. éjfélig!

Olvasmány a következő órára:

Heltai Erzsébet – Tarjányi József (1999): A szociológiai interjú készítése. I. fejezet. A szöveg jegyzetét a szocedun kell feltölteni február 18. éjfélig!

 

2

2.

02.19.

Az interjútechnika lehetőségei, típusai, módszerei, felhasználási területei. A vizsgálat lépései. Felkészülés az interjúra. Technikai feltételek. Az interjúvázlat. Kutatói kérdések és interjúkérdések.

Házi feladat a következő órára: Kutatói kérdések megfogalmazása. A kutatói kérdéseket a szocedun kell feltölteni február 25. éjfélig!

Olvasnivaló a következő órára: Heltai Erzsébet – Tarjányi József (1999): A szociológiai interjú készítése. II. fejezet. A szöveg jegyzetét a szocedun kell benyújtani február 25. éjfélig!

 

 

2

3.

02.26.

Az interjú menete. Segítő kérdések. Az utánkérdezés.

A kérdező lehetőségei. Tipikus hibák.

A kutatói kérdések megvitatása.

Házi feladat a következő órára: Interjúkérdések megfogalmazása. Az interjúkérdéseket a szocedun kell feltölteni március 3. éjfélig!

2

4.

03.04.

Az interjú rögzítése. Az átírás szabályai. Interjúgépelési technikák.

Az interjúkérdések megvitatása, közös kérdéssor rögzítése.

Házi feladat a következő órára: Interjúkérdések javítása. A javított kérdéssort a szocedun kell feltölteni március 10. éjfélig!

Olvasnivaló a következő órára: 1. Bögre Zsuzsa (2003): Élettörténeti módszer elméletben és gyakorlatban. Feldolgozási javaslat és illusztráció.

2. Koncz Imola (2018) Utazás és késő modern identitáskonstrukció.

A két szöveg jegyzetét a szocedun kell benyújtani március 10. éjfélig!

 

2

5.

03.11.

A kérdéssor fixálása.

Próbakérdezés a csoporton belül

 

 

 

2

6.

03.18.

Próbakérdezés a csoporton belül

Házi feladat: Mélyinterjú elkészítése, legépelése. A hanganyagot és a gépelt interjút a beszámoló napjáig kell feltölteni a szocedura.

2

7.

03.25.

A narratív interjú.

Házi feladat: A narratív interjú elkészítése. A hanganyagot a szocedun kell feltölteni november 3. éjfélig!

 

2

8.

04.01.

TANÓRÁN KÍVÜLI MUNKA, ANYAGGYŰJTÉS

2

9.

04.08.

TAVASZI SZÜNET

2

10.

04.15.

TAVASZI SZÜNET

2

11

04.22.

Hallgatói beszámolók I.

 

2

12

04.29.

 

Hallgatói beszámolók II.

 

2

13.

05.06.

Hallgatói beszámolók III.

 

2

14.

05.13.

Hallgatói beszámolók IV.

 

2

 

Értékelés, követelmények:

Az órák látogatása kötelező, két hiányzás (2x90 perc) megengedett. Az aláírás feltétele

  • az órai aktív jelenlét és részvétel
  • a házi feladatok időre való elkészítése és benyújtása
  • a 15 perces beszámoló megtartása a két interjú tanulságairól
  • a két interjú hanganyagának leadása
  • a mélyinterjú gépelt változatának benyújtása.

 

Kötelező irodalom

Bögre Zsuzsa (2003): Élettörténeti módszer elméletben és gyakorlatban. Feldolgozási javaslat

és illusztráció. In: Szociológiai Szemle, 2003/1. 155-168.  http://www.szociologia.hu/dynamic/0301bogre.pdf

Heltai, E. – Tarjányi, J. (1999) A szociológiai interjú készítése. Adatfelvétel és módszertan.

            Tárki, Budapest. http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/html/a509.html

Koncz Imola (2018) Utazás és késő modern identitáskonstrukció. Replika 2018/3-4, 108-109.

szám. 25-42. old. http://www.replika.hu/replika/108-109-03

Ajánlott irodalom

Bögre Zsuzsanna (szerk. 2007): Élettörténetek a társadalomtudományokban.

            Szöveggyűjtemény. LOISIR Könyvkiadó Kft., Budapest – Piliscsaba.

Héra, G. – Ligeti, Gy. (2006) Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Budapest, Osiris

            Kiadó, 136-166.

Horváth Dóra – Mitev Ariel (2015): Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. Alinea Kiadó,

            Budapest

Jakab Albert Zsolt – Keszeg Anna – Keszeg Vilmos (szerk. 2007): Emberek, életpályák,

élettörténetek. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár.

Kovács Éva (szerk.) (2007) Közösségtanulmány, 278-296, 427-438., illetve Interjús        

módszerek és technikák. Elérhető itt: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index72c4.html?option=com_tanelem&id_tanelem=835&tip=0

Kvale, Steinar (2005) Az interjú. Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba. Budapest:

Jószöveg Kiadó

Pataki Ferenc (2001): Élettörténet és identitás. Osiris Kiadó, Budapest.

Seidman, Irving (2002) Az interjú, mint kvalitatív kutatási módszer. Budapest: Műszaki             Könyvkiadó

Solt Ottilia (1998) Interjúzni muszáj. In Solt Ottilia: Méltóságot mindenkinek. I. Budapest:

            Beszélő

 

Ugrás a tetejére