Skip to content
Szociológia

Magyar szociológiatörténet 2018/19. 1.


Tankör
Zsombor Bódy
A tanmenetért lépj velünk kapcsolatba.
Lépj velünk kapcsolatba

Info

A kurzus 19. századi előfutároktól elindulva tekinti át a magyar szociológia történetének fontosabb alkotóit, műhelyeit.

Választható tételek:

1)

Gángó Gábor: Eötvös József uralkodó eszméi. Kontextus és kritika. Bp. 2006.

Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra. Bp. 1981. I. köt. 31-57., 71-75., 81-94. o.

Concha Győző: A társadalomról. Budapesti Szemle 1895. 222. sz. 347-363. o.

 

2)

Jászi Oszkár: Mi a szociológia? Bp. 1908.

Nagy Endre: A Durkheim sokk. Jászi találkozása az új szociológiával. In: Eszme és valóság. Magyar szociológiatörténeti tanulmányok. Bp. 1993. 89-102.

Nagy Endre: Erény és tudomány. Somló Bódog gondolkodói pályájáról, In: Eszme és valóság. Magyar szociológiatörténeti tanulmányok. Bp. 1993. 61-88.

Somló Bódog: A társadalmi fejlődés elméletéről és néhány gyakorlati alkalmazásáról. In: A szociológia első magyar műhelye. Szerk.: Litván György – Szűcs László. Bp. 1973. I. köt. 157-175.

(Zenovitz Lili)

 

3)

Mannheim Károly, Szerk.: Felkai Gábor. Bp. 1999.

Mannheim Károly: A tudásszociológia. In: U.ő: Tudásszociológiai tanulmányok. Bp. 2000. 299-343.

(Kollár Dávid)

 

4)

Polányi Károly: A nagy átalakulás. Bp. 2004.

(Makay Mónika)

 

5)

Polányi Mihály, Szerk.: Molnár Attila Károly. Bp. 2002.

Nagy Endre: Bevezetés Polányi Mihály társadalomelméletébe. Eszme és valóság. Magyar szociológiatörténeti tanulmányok. Bp. 1993. 215-250.

(D.Nagy Márton)

 

6)

Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két világháború között. Valóság, 1976. 4. sz. 23-53, 5. sz. 36-58.

Nagy Endre: Harcban az angyallal. Erdei politikai világnézetének és struktúra-rajzának összefüggései az 1940-es évek elején. In: U.ő: Eszme és valóság. Magyar szociológiatörténeti tanulmányok. Bp. 1993. 103-118.

Némedi Dénes: A népi szociográfia 1930-1938. Bp. 1985.

Bódy Zsombor: Útvesztőben Erdei Ferenc dilemmái 1945 előtti pályáján. Szociológiai Szemle 2010. 4. sz. 130-148. o.

(Varga Klaudia)

 

7)

Szabari Vera: A társadalmi struktúra és mobilitás kutatása Magyarországon az 1960-as években. Századvég 2002. 1. 65-81.

Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése Bp. 1969.

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzodes_olvasokonyv_szerk_Gecser_Otto/ch05s03.html

(Gulyás Dániel)

 

8)

Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás félévszázados trendjei Magyarországon. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Hradil, Stefan (szerk.) – Peschar, Jules L. (szerk.): Társadalmi rétegződés. Budapest, 1994. 393–425.

Andorka Rudolf: Homo socio-oeconomicus. A közgazdaságtan és a szociológia társadalmi és emberképe. Akadémiai székfoglaló : 1991. március 27. (Értekezések, emlékezések) Budapest, 1995. 87 p.

Andorka Rudolf: A társadalmi problémák szociológiája. Szegénység és társadalmi beilleszkedési zavarok. Budapest, 1990. 152 p.

(Szodorai Dóra)

 

9)

Szelényi Iván: Új osztály, állam, politika. Bp. 1990.

http://socio.hu/uploads/files/2016_1/szelenyi.pdf

(Menich Dóra)

 

10)

Kemény István: Szociológiai írások. Bp. 1992.

Ugrás a tetejére