Felhasználói tanácsok

Felhasználói tanácsok

Beküldve Aug 13

A rendszer célja a tananyagok megosztása, kapcsolattartás, értékelés és feladatok kiadása, javítása. Ez utóbbival kapcsolatosan érdemes tudnia a következőket:  

 1. A szoc.edu20.org rendszer elérhető a szoc.neolms.com címen is. 
 2. A tanulási eredményeibe a rendszer használatának készsége is beleszámít. (Az informatikai hozzánemértés miatt pontot veszíthet!) Tanulja meg a szocedu rendszer használatát!
 3. A rendszer használatának megkezdésekor adja meg adatait személyes profiljában és töltsön fel igazolványkép jellegű arcképet önmagáról!  
 4. A rendszerben kiadott feladatok határidőhöz kötöttek. Határidőn túl nem tud feladatot beadni, csak kései beadás kérelemmel.  
 5. Kései beadás esetén 10-25 százalékos pontlevonásra számíthat, a késés jellegétől és tartamától függően. 
 6. A kérelemben indokolnia kell a késést, meg kell jelölnie a kurzust és a késve beadni kíván feladat pontos nevét. 
 7. Az ismétlődő vagy a több feladatra vonatkozó kései beadási kérelem nagy valószínűséggel elutasításra kerül.  
 8. Ha egy feladatra valamely másik feladat megoldását adja be, azt nem veszik figyelembe. Olyan, mintha nem adott volna be feladatot!  
 9. Értékelés nélkül elutasításra kerülhet a beadott feladata, ha nem megfelelő formátumban küldte be. (A word docx formátum, más mint a pdf és más mint a google doc!) 
 10. Az egyetemen elvárható minimális színvonalnak nem megfelelő feladatok tartalomtól függetlenül elutasítására kerülhetnek. (Pl.: súlyosan igénytelen helyesírás, formátum stb.) 
 11. Ha a feladat kiírásában mennyiségi paraméterek is szerepeltek elvárásként, az annak nem megfelelő (pl. rövidebb vagy hosszabb) feladatok értékelés nélkül elutasíthatók.
 12. Ha a feladatnak formai elvárásai is meg voltak adva, az annak nem megfelelő feladatok értékelés nélkül elutasíthatók. (Pl.: ha a dokumentumba nem volt engedélyezett táblázatot, ábrát képként beszúrni, ennek ellenére képként kerültek be táblák, ábrák.) 
 13. A beadott feladatát ellenőrizze! (Megnyitható-e a link, megfelelő-e a helyesírás stb.) 
 14. A feladatok általában úgy vannak beállítva, hogy a beadási véghatáridő előtt többször is beadhatók. Ha tehát módosítani szeretne, akkor adjon be új megoldást. (Ezt azt is jelenti, hogy elkezdett munkáját folytathatja a beadási határidő előtt.) Ha azonban egy feladatra csak egy alkalommal adható be megoldás, akkor e-mailben kérhető, hogy újabb megoldást adhasson be. Újabb megoldást a feladat végső beadási határideje előtt kérhet! 
 15. Ha egy feladatra több fájlt kell beadni, egyszerre töltse fel azokat, ne pedig újabb feladat beadásként. Ismerje meg a rendszert: egyszerre több fájl is feltölthető, beadható! 
 16. Vegye figyelembe, hogy a szoceduban kiadott feladatra e-mailben nem küldhet megoldást az oktatónak, mert az nem veszi figyelembe csak a szocedu-ban beadottakat.
 17. E-mailben kommunikálhat, tájékoztatást kérhet, és kései beadás kérelmet is ott kell jeleznie. (Ehhez használható többek között a szocedu email rendszere is.) 
 18. A kurzusok tekintetében a rendszerben közölt információk elsődlegesen irányadóak. Ha tehát az egyetemi honlapon más olvasmányjegyzéket lát, mint a szoceduban felvett kurzus tanmenet menüjében, akkor a szocedu tanmenetét kell figyelembe vennie.
 19. Az eltérő kurzusokon eltérő pontozási rendszer van érvényben, a ponthatárok változnak! Ügyeljen arra, hogy az egyes feladatok a végső eredménybe eltérő súllyal számítanak bele. Lehet például 0%-ra súlyozott egy feladat, az értelemszerűen nem számít a félév végi eredményébe. Ha például egy feladat 500 pontos, de súlya 10%-os, egy másik pedig 200 pontos, de súlya 20%-os, akkor a 200 pontos feladat nagyobb mértékben befolyásolja félév végi jegyét, mint az 500 pontos. 
 20. A kurzusok elkezdésekor tisztázza, hogy a jelenlétekért hány pont jár. Alapbeállításban 20 pont jár a jelenlétért, 10 pont késéssel érkezés esetén, és -20 pont hiányzás esetén. Ettől az értékeléstől azonban az oktatók szabadon eltérhetnek! 
 21. Sajnos a rendszer is működhet hibásan. A rendszer úgy van beállítva, hogy a feladat beadási határideje előtt két nappal értesítést küld a közelgő határidőről.  Történt már olyan azonban, hogy ezt az értesítést valaki nem kapta meg. Mivel ez a rendszer kényelmi szolgáltatása, az erre való hivatkozással kései beadás nem kérhető. 
 22. A rendszerhez hozzá nem férés, pl. otthoni internet kimaradása, elveszett jelszó stb. esetén segítséget kérhet az adminisztrátortól, de feladatok határidőre beadása alól ez nem menti fel. Javasoljuk, hogy a feladatot nem az utolsó percekben adja be! 
 23. A rendszernek van Androidos mobil felülete is (Google Playben: NEO), ha Önnek megfelel, állítsa be és használja. 

Köszönjük figyelmét és sikeres tanulást kívánunk!